Archive for the ‘Bilder’ Category

Reetableringen av det liturgiske rom

august 27, 2008

Ved feiringen av messen på festen for Herrens dåp i januar 2008 reetablerte pave Benedikt XVI det liturgiske rom i Det sixtinske kapell ved å kaste ut det lille bordalteret og utjevningene av gulvet (se bilder fra 2007). Ordets liturgi ble ledet fra pavens stol med tekstlesninger fra lesepulten/amboen, mens nattverdens liturgi ble feiret vendt mot det gamle høyalteret. Slik lar paven rommet og liturgien komme til sin rett, og han markerer at det ikke alltid er en verdig løsning å bringe inn et ekstra alter. Jeg synes bildene taler for seg! Legg spesielt merke til gulvet før og etter. (Klikk på bildene for større bilde og kommentarer.)

Endringer ved alteret i Peterskirken fra 2007 til 2008

august 25, 2008

Jeg legger ut noen bilder jeg forberedte til et seminarinnlegg i juni («Har Den katolske kirke fått nye tanker om «versus populum»?» – Kirke- og gudstjenesteseminar arrangert av Kirkekonsulenten i Den norske kirke).

Fra november 2007 begynte pave Benedikt å feire messen med alterkorset på midten av alteret, ikke lenger asymmetrisk med korset på den ene siden slik det har vært praktisert en stund. Allerede på begynnelsen av 1980-tallet kommenterte han denne praksisen:
«Even in St. Peter’s in Rome, as a result of the exaggerated and misconceived idea of «celebrating facing the people», the altar cross has been moved from the center of the altar, so that it does not obstruct the view between the celebrant and congregation. But the cross is not obstructing the view; it is a common point of reference. It is an open «iconostasis» which far from hindering unity, actually facilitates it: it is the image which draws and unites the attention of everyone.» 
The Feast of Faith. Approaches to a Theology of the Liturgy, Ignatius Press 1986 (tysk original fra 1981: Das Fest des Glaubens)