Archive for mai 2014

Avskjedsforelesning og boklansering

mai 25, 2014

I forbindelse med førsteamanuensis Jan H. Schumacher sin avskjedsforelesning blir det overrekkelse av festskrift med bokpresentasjon ved Elise Kleivane (oversettelse fra norrønt og kommentar), undertegnede (innledning og kommmentar m.m.) og Kristin Norseth (redaktør). Her er programmet for det hele, som finner sted 16/6 ved Det teologiske Menighetsfakultet:

kl. 11.00-12.25:
– Velkommen v/ rektor
– Avskjedsforelesning v/ Jan H. Schumacher:
Lectio divina – å lese Bibelen på munkers og lekpredikanters vis
– Overrekkelse av festskriftet v/ Kristin Norseth:
Messuskýringar. Middelalderens norrøne messeforklaringer oversatt til moderne norsk
Kort pause
kl. 12.35-13.15:
Messuskýringar: å lese Bibelen i messe og manuskript
Om bokprosjektet og kildene v/ Elise Kleivane og Sigurd Hareide