Archive for mars 2013

Serie om middelalderkirker i Vestfold

mars 20, 2013

Jeg har tidligere lagt ut en serie jeg skrev for det katolske menighetsbladet i Tønsberg under vignetten «Katolske kirker i St. Olav sogn». Gjennom serien ville jeg knytte noen historier jeg mente var verdt å fortelle til noen av de gamle middelalderkirkene som ligger innenfor dagens St. Olav sogn. Poenget var altså ikke en heldekkende beskrivelse av kirkens historie eller utseende, men gode historier. Da det ikke er så lett å få oversikt over disse artiklene slik de ligger på bloggen nå, har jeg samlet lenkene til dem her:

«Katolske kirker i St. Olav sogn» – serie publisert i St. Olav. Katolsk Informasjonsblad for Tønsberg og Omegn, med følgende seks artikler fra 2/07 til 4/08:

1 – ”Katolske kirker i St. Olav sogn
– om en kirkebrosjyre og serien som følger

2 – ”Med engler og erkeengler… – om englekirker og englefester
– om St. Mikaelskirken på Slottsfjellet

3 – ”Sem kirke og motreformasjonen i Vestfold
– om ulike former for motstand mot reformasjonen fra Vestfold

4 – ”Det hellige kors i Borre
– om Borrekorset og korsrelikvien fra Storgaten i Tønsberg

5 – ”Olavskilden og lovekirken på Løvøya
– om votiv- og lovekirker

6 – ”Sognets stavkirke
– om Norges sydligste stavkirke og om den norske stavkirken i Polen