Archive for mars 2011

Ni måneder til jul!

mars 26, 2011

I går, 25. mars, var det høytiden for Herrens bebudelse eller Maria budskapsdag som dagen også er kjent som i Norge. Festen feires i Den norske kirke siden 1977 på den nærmeste søndag. Fra fetsdagsreduksjonen i 1770 ble den feiret permanent på 5. søndag i fasten, før det på sin rette dag, en svangerskapslengde før juledag. Forholdet mellom bebudelsen og fødselsfesten er visst motsatt av det man ofte går ut fra (se mer på http://www.katolsk.no/biografier/historisk/mar25)

 I St. Olav kirke i Tønsberg var det god plass i går, men ca. 40 sjeler er ikke verst en fredag kl. 18. Herrens bebudelse er festdagsliturgi midt i fastetiden, med Gloria og Halleluja som ellers ikke synges nå. Et høydepunkt i dagens messe som alltid gjør dypt inntrykk på meg er når prest og menighet i likhet med første juledag kneler ned i tilbedelse under inkarnasjonsordene i Credo: Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est (Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske). Aldri er inkarnasjonens paradoks større enn på Maria budskapsdag; Gud er ikke bare et lite barn som i julen, men et foster skjult i morslivet til en ung, jødisk kvinne.

Dagens illustrasjon henter jeg fra prinsesse Kristina av Tunsbergs psalter fra 1200-tallet (les hele bønneboken hennes her: http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/220/eng/):