Archive for april 2010

Den stille ukes prosesjoner

april 6, 2010

Aldri ellers er Kirkens liturgiske liv så variert som i den stille uke som innledes med palmesøndag og kulminerer i  påskens hellige tre dager (skjærtorsdag, langfredag og påskeaften). Et trekk som går igjen i alle hovedliturgiene denne uken er de høytidelige prosesjoner som på et vis oppsummerer innholdet i feiringene denne uken. Msgr. Peter J. Elliot regner i boken Ceremonies of the Liturgical Year (Ignatius Press 2002) opp sju slike prosesjoner (uten at han gjør noe nummer av sjutallet):

1. Prosesjonen med de vigslede grenene palmesøndag.
2. Prosesjonen med de hellige oljer i oljevigselsmessen skjærtorsdag formiddag (eller tidligere i uken som i Oslo).
3. Prosesjonen med den hellige eukaristien/nattverden på slutten av aftenmessen skjærtorsdag – for tilbedelse og oppbevaring til kommunion langfredag.
4. Prosesjonen med og til korset i korshyllingen langfredag
5. Prosesjonen med den hellige eukaristi til alteret for kommunionen langfredag
6. Prosesjonen med påskelyset i påskevigilien påskenatt.
7. Prosesjonen til døpefonten/baptisteriet med dåpskandidatene påskenatt mens allehelgenslitaniet synges.

Jeg savner en prosesjon i msgr. Elliots opplisting, prosesjonen med gaver til de fattige i skjærtorsdagens aftenmesse. Som det heter i Missalet: «Ved begynnelsen av nattverdens liturgi kan de troende holde offergang med gaver til de fattige.» Mitt inntrykk er at det gjøres lite ut av den prosesjonen mange steder, men det er en svært meningsfull sammenholding av gudstjenesten og nestekjærligheten som supplerer fotvaskingen like før og samler opp «almissene» fra fastetidens bot på en høytidelig og konkret måte. I mitt oppsett for den stille ukes prosesjoner blir det derfor åtte prosesjoner. Det passer bra nå som vi er midt i påskeoktaven! 

Med dette ønsker jeg bloggens lesere god påske og god påsketid!